Χρίστος Τσάλλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, το 1972. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1999.

Σπουδές: Νομική Σχολή του Σόλεντ το 1996 (LL.B., Solent University Southampton, UK), Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον το 1997 (LL.M., University of Southampton), Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2006, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το CIArb (CharteredInstituteofArbitrators, London) από το Νοέμβριο του 2008.

Συνδικαλιστική Δράση: Μέλος του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ) από το 2008 και πρόεδρος από το 2012, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από τον Φεβρουάριο 2014

Εξειδίκευση: i) Διαμεσολάβηση, ii) Αστικό Δίκαιο, iii) Εμπορικό Δίκαιο, iv) Ναυτικό Δίκαιο.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Χρίστος Τσάλλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Σόλεντ (LL.B., Solent University Southampton, UK) από το 1996 και έχει λάβει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (LL.M., University of Southampton) από το 1997 .  Επίσης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2006. Από το 2001 είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις που άπτονται του αστικού, του εμπορικού, του ναυτικού δικαίου και της διαμεσολάβησης. Επίσης από το 2008 έχει έντονη συνδικαλιστική δράση ως μέλος του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ) και μετέπειτα από το 2012 ως πρόεδρος αυτού και από τον Φεβρουάριο του 2014 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Ως ασκούμενος αλλά και ως δικηγόρος έχει συνεργαστεί με μεγάλα δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου αλλά και του Πειραιά από το 1998. Παράλληλα με την δικηγορία έχει διδάξει Αγγλικό Δίκαιο σε φημισμένα κολέγια των Αθηνών. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και κυρίως της αγγλικής νομικής ορολογίας.

Ανήκει στους πρώτους πανελλαδικά Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές από το CIArb (Chartered Institute of Arbitrators, London) τον Νοέμβριο του 2008, (λίγους μήνες μετά την έκδοση της ευρωπαϊκής οδηγίας 52/2008 αναφορικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)  και από τον Φεβρουάριο του 2013 είναι εκπαιδευτής διαμεσολαβητών πιστοποιημένος από την TOOLKIT COMPANY (Haren, The Netherlands) & το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.). Έχει πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.Π, του πρώτου πανελλαδικά Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ν. 3869/2010 και είναι Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης και Υπεύθυνος Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Διαπραγματεύσεων.  Έχει διατελέσει μέλος τη άτυπης επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη σύνταξη του Π.Δ. 123/2011 και συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις του ΥΔΔΑΔ και του ΚΕΔΙΠ με σκοπό την προώθηση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει:

1. Αστικό Δίκαιο:

Διαφορές οικογενειακού δικαίου
Εν γένει ασφαλιστικά μέτρα
Μισθωτικές διαφορές / Σύνταξη μισθωτηρίων
Ναυτεργατικές Διαφορές,
Νόμος 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)
Έλεγχος τίτλων / Συμβόλαια / Αιτήσεις – Ενστάσεις και Αγωγές Κτηματολογίου

2. Εμπορικό Δίκαιο:

Σύσταση εταιρείας οπουδήποτε τύπου ( Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ)
Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό
Τροποποίηση εταιρειών, λύση και εκκαθάριση εταιρειών
Παροχή νομικής κάλυψης σε θέματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων, στην ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, των εταίρων
Νομική υποστήριξη σε διαφορές μεταξύ εταίρων αλλά και εναντίον εταιρειών
Αξιόπιστη κατάρτιση συμβάσεων

3. Ναυτικό Δίκαιο:

Διαφορές από ναυτασφαλίσεις
Διαφορές από μεταφορές φορτίων
Διαφορές από προμήθειες και επισκευές πλοίων

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών συνεδρίων και σεμιναρίων ως ομιλητής σχετικά με διάφορα θέματα της ειδίκευσης του.