ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ρ34ρ43ρ43ρ

Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση συντάξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εξασφαλίζοντάς σας ένα εγγυημένο αποτέλεσμα και συγκεκριμένα:

  • Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εφάπαξ,
  • Σύνταξη αναλυτικής φόρμας, που περιλαμβάνει όλο τον ασφαλιστικό σας βίο (καταμέτρηση ετών ασφάλισης), τον καθορισμό των συμφεροτέρων για εσάς προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με τα ισχύοντα δεδομένα,
  • Πλήρη διεκπεραίωση από την σύνταξη της αιτήσεως συνταξιοδότησης μέχρι και την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης ή συμπλήρωση / έλεγχο της αίτησης συνταξιοδότησης και των δικαιολογητικών, εφόσον επιθυμείτε να τα καταθέσετε οι ίδιοι,
  • Υποβολή ενστάσεων κατά απορριπτικών αποφάσεων ασφαλιστικών ταμείων και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και εκπροσώπησή σας σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων,
  • Ενστάσεις και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων ΙΚΑ,
  • Ρυθμίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία,
  • Διεκπεραίωση για παροχές επιδομάτων.

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης – Αξιολόγηση Υπόθεσης

Με τις παρακάτω δύο επιλογές έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σας, είτε με την υπηρεσία της αξιολόγησης εξ αποστάσεως (on line), είτε με την υπηρεσία αξιολόγησης της υπόθεσης κλείνοντας ραντεβού στα γραφεία μας, απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.