ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
φ54554γ5

Σπυρίδων Νικολάου

Ο Σπυρίδων Νικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Universita degli Studi di Macerata Ιταλίας. Eίναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς…

Κωνσταντίνος Πανόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Πανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών – ΕΚΠΑ τον Απρίλιο του 2005 με βαθμό «Λίαν Καλώς» και συνέχισε με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο…

Ιωάννης Πουλακάκης

Ο Ιωάννης Πουλακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Universita degli Studi di Foggia Ιταλίας. Eίναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς ασκώντας τη μάχιμη δικηγορία…..

Δημήτριος Σακελλαρίου

Ο Δημήτριος Σακελλαρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Macerata Ιταλίας (1996-2002). Από το 2003 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών …

Αφροδίτη Σταυράκη

Η Αφροδίτη Σταυράκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (2007-2011). Από το 2013 έχει μόνιμη συνεργασία ως Οικονομολόγος και υπεύθυνη συντονισμού των δικηγορικών γραφείων Spyridon Nikolaou & Associates Law Offices

Γεώργιος Δημόπουλος

Ο Γεώργιος Δημόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Universita degli Studi di Foggia Ιταλίας. Από το 2010 είναι Συμβολαιογράφος Πειραιώς…..