Ρύθμιση Οφειλών (Υπερχρεωμένα)
φ54554γ5

Τα γραφεία μας διαθέτουν έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να σας ενημερώσουν πλήρως για τις δυνατότητες που σας παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4161/2013 ή άλλως «Νόμος Κατσέλη»), αλλά και να αναλάβουν την νομική σας εκπροσώπηση ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών σας.

Ειδικότερα, τα γραφεία μας αναλαμβάνουν τη σύνταξη και τη κατάθεση της σχετικής αιτήσεως στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4161/2013, καθώς επίσης και την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων με σκοπό την προστασία της πρώτης κατοικίας και την εξαίρεση άλλων περιουσιακών στοιχείων από την ρευστοποίησή τους μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως από το Δικαστήριο.