ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας με γνώμονα την εχεμύθεια, την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητα αναλαμβάνουν τόσο να συμβουλεύσουν όσο και να εκπροσωπήσουν τους πελάτες μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου προσφέροντας εξειδικευμένες συμβουλές στο στάδιο της προανάκρισης, της προκαταρκτικής εξέτασης και γενικά της ποινικής δίωξης αλλά και στο ακροατήριο.

Ειδικότερα, τα γραφεία μας διαθέτουν την απαιτούμενη νομική κατάρτιση για την επιτυχή εκπροσώπηση των πελατών μας από τη σύνταξη εγκλήσεων, μηνύσεων, υπομνημάτων μέχρι και την παράσταση ενώπιον όλων των βαθμών των Δικαστηρίων της Ελληνικής Επικράτειας αλλά και του εξωτερικού. Επιπλέον, τα γραφεία μας καλύπτουν και ζητήματα όπως αυτά της αναστολής και αναβολής εκτέλεσης ποινής, της ακύρωσης αποφάσεως αλλά και της διαδικασίας καθώς επίσης και ζητήματα συγχώνευσης, μετατροπής και εξάλειψης ποινών..