ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας, διαθέτοντας εξειδικευμένους συνεργάτες με πολυετή πείρα απόλυτη εχεμύθεια και αποφασιστική δράση, σας παρέχουν υπεύθυνα νομική κάλυψη σε πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του οικογενειακού δικαίου εξασφαλίζοντάς σας ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.

Πιο αναλυτικά, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της αγωγής διαζυγίου είτε συναινετικού είτε κατ’ αντιδικίας και την κατάθεση αυτής ενώπιον του Αρμόδιου Πρωτοδικείου, τη σύνταξη και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής επιμέλειας τέκνου, προσωρινής διατροφής και τη ρύθμιση ασκήσεως γονικής μέριμνας και επικοινωνίας με τέκνο, τη διατροφή και τις σχέσεις των συζύγων πριν και μετά το γάμο. Επιπρόσθετα, καλύπτουμε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων νυν ή τέως συζύγου έναντι του/της συζύγου ή των τέκνων. Άμεσα επιλύονται και θέματα περί υιοθεσίας, αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Τέλος, αναλαμβάνουμε τη δικαστική συμπαράσταση φυσικών προσώπων ολική ή μερική.