ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας διαθέτοντας εξειδικευμένους συνεργάτες με πολυετή εμπειρία είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παράσχουν, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα που αφορούν το ναυτικό δίκαιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο γραφείο μας:

  • Διαφορές από ναυτασφαλίσεις
  • Διαφορές από μεταφορές φορτίων
  • Διαφορές από προμήθειες και επισκευές πλοίων