ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας σας παρέχουν συμβουλευτικά κάθε νομική υπόδειξη για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, αλλά και τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού – μισθωτηρίου που αφορά στην κάθε περίπτωση, με εξασφάλιση των αξιώσεών σας ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους μισθωτική διαφορά, αγωγές εξώσεων, αγωγές καταβολής μισθωμάτων, διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου αλλά και περιπτώσεις μείωσης ή αύξησης μισθώματος είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς.