Ιωάννης Πουλακάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, το 1974. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 2007

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Universita degli Studi di Foggia Ιταλίας,

Εξειδίκευση: i) Αστικό Δίκαιο, ii) Οικογενειακό Δίκαιο, iii) Εμπορικό Δίκαιο,.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ιωάννης Πουλακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Universita degli Studi di Foggia Ιταλίας. Eίναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς ασκώντας τη μάχιμη δικηγορία. Έχει άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας και κυρίως της ιταλικής νομικής ορολογίας καθώς επίσης και πολύ καλή γνώση της αγγλικής.

Έχει σημαντικές και πολυετείς συνεργασίες με μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Ελλάδας και η ενασχόλησή του αφορά υποθέσεις που άπτονται  του αστικού δικαίου, του οικογενειακού δικαίου και του εμπορικού δικαίου με πολυετή πείρα και εξειδίκευση στις υποθέσεις ακινήτων και κτηματολογίου καθώς και σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου. Η εργασιακή του εμπειρία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

1. Αστικό Δίκαιο :

 • Διαφορές οικογενειακού Δικαίου
 • Ανακοπές / Αναστολές κατά διαταγών πληρωμών
 • Εν γένει ασφαλιστικά μέτρα
 • Μισθωτικές διαφορές / Σύνταξη μισθωτηρίων
 • Υποθέσεις κληρονομικού Δικαίου. (συμβουλές για σύνταξη διαθηκών, δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, έκδοση κληρονομητηρίου) αλλά και σύνθετες περιπτώσεις αντιδικίας ( αγωγή περί κλήρου, αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς, αγωγή διεκδίκησης νόμιμης μοίρας, αγωγή ακύρωσης διαθήκης).
 • Έλεγχος τίτλων/ Συμβόλαια /Αιτήσεις – Ενστάσεις Κτηματολογίου

2. Οικογενειακό Δίκαιο:

 • Σύνταξη αγωγής διαζυγίου είτε συναινετικού είτε κατ’ αντιδικίας και κατάθεση αυτής ενώπιον του Αρμόδιου Πρωτοδικείου,
 • Σύνταξη και κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής επιμέλειας τέκνου, προσωρινής διατροφής και ρύθμιση ασκήσεως γονικής μέριμνας και επικοινωνίας με τέκνο, διατροφή και σχέσεις των συζύγων πριν και μετά το γάμο,
 • Οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων νυν ή τέως συζύγου έναντι του/της συζύγου ή των τέκνων,
 • Θέματα περί υιοθεσίας, αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας,
 • Δικαστική συμπαράσταση φυσικών προσώπων  ολική ή μερική.

3. Εμπορικό Δίκαιο:

 • Σύσταση εταιρείας οπουδήποτε τύπου ( Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ)
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό
 • Τροποποίηση εταιρειών, λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Παροχή νομικής κάλυψης σε θέματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων, στην ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, των εταίρων
 • Νομική υποστήριξη σε διαφορές μεταξύ εταίρων αλλά και εναντίον εταιρειών
 • Αξιόπιστη κατάρτιση συμβάσεων
 • Παροχή ασφαλών λύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις
 • Διαδικασία πτωχεύσεως και διαδικασία εξυγίανσης.

Ο Ιωάννης Πουλακάκης έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών συνεδρίων και σεμιναρίων εξειδίκευσης σε θέματα ακινήτων και κτηματολογίου.

Ο Ιωάννης Πουλακάκης έχει εργασθεί στο γραφείο κτηματογράφησης Πειραιά κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης της πόλης του Πειραιά (2009-2010). Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών συνεδρίων και σεμιναρίων εξειδίκευσης σε θέματα ακινήτων και κτηματολογίου.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα παρέχει τις υπηρεσίες του ως νομικός σύμβουλος στην F&A Ανώνυμη Εταιρία λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.