ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας απαρτίζονται από έμπειρους και εξειδικευμένους εργατολόγους συνεργάτες, οι οποίοι φροντίζουν συνεχώς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης ώστε να είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παρέχουν υπεύθυνα εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν το εργατικό δίκαιο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω της γνώσης και του επαγγελματισμού τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες που μπορούν να σας προσφέρουν τα γραφεία μας: δυνατότητα παροχής νομικής υποστήριξης σε υποθέσεις εργατικών διαφορών για διεκδίκηση εργατικών αποδοχών, μισθών, επιδομάτων κατά του εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας, αποζημίωσης μετά από απόλυση ή από εργατικό ατύχημα και καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Επίσης, τα γραφεία μας μπορούν να σας παρέχουν και νομική κάλυψη σε ζητήματα ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. αλλά και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής και δικαστηρίου.