Ελένη Ραμπαβίλα

Γεννήθηκε στο Αίγιο, Ελλάδα, το 1981. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 2007.

Σπουδές: Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης ( Πτυχίο το 2005), Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) από τον Απρίλιο του 2013.

Εξειδίκευση: i) Ασφαλιστικό Δίκαιο, ii) Διαμεσολάβηση, iii) Αστικό Δίκαιο, iv) Διοικητικό Δίκαιο, v) Ποινικό Δίκαιο.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ελένη Ραμπαβίλα γεννήθηκε στο Αίγιο το 1981. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης το 2005 με βαθμό «Λίαν Καλώς» και είναι σήμερα δικηγόρος παρ’ εφέταις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ασχολούμενη με υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου. Ως ασκούμενη αλλά και ως δικηγόρος έχει συνεργαστεί με μεγάλα γραφεία του Πειραιά, χειριζόμενη νομικές υποθέσεις που άπτονται του Αστικού, Εργατικού, Ασφαλιστικού, Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει:

1. Αστικό Δίκαιο:

 • Διαφορές Οικογενειακού δικαίου
 • Ανακοπές / Αναστολές κατά διαταγών πληρωμών
 • Εν γένει ασφαλιστικά μέτρα
 • Μισθωτικές διαφορές / Σύνταξη μισθωτηρίων
 • Εργατικές Διαφορές
 • Νόμος 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)
 • Έλεγχος τίτλων / Συμβόλαια / Αιτήσεις – Ενστάσεις κτηματολογίου

2. Ασφαλιστικό Δίκαιο:

 • Συμβουλευτική για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης / καταμετρήσεις
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων συντάξεων όλων των ταμείων
 • Αιτήσεις / Ενστάσεις ΚΕΠΑ

3. Διοικητικό Δίκαιο:

 • Προσφυγές κατά ΠΕΕ / ΠΕΠEΕ
 • Αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών πράξεων

4. Ποινικό Δίκαιο:

 • Αδικήματα γενικού ποινικού δικαίου
 • Συγχωνεύσεις / Δοσοποίηση ποινών

Παρέχει υπεύθυνα εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό δίκαιο, καθώς εξειδικεύεται στον τομέα αυτό και από τον Απρίλιο του 2013 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του ΚΕΔΙΠ/TOOLKIT.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με διάφορα θέματα όπως είναι 1. Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Νομικών «e Θέμις» (Ιανουάριος 2014), 2. Επίκαιρα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης (Αλλαγές σε συνταξιοδοτικό καθεστώς- Διοικητική Διαδικασία ενώπιον ΙΚΑ – ΟΑΕΕ) που διοργανώθηκε από τη «Νομική Βιβλιοθήκη» (Σεπτέμβριος 2013), 3. Πρακτικά θέματα ν. 3869/2010 με τις πρόσφατες τροποποιήσεις (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) που διοργανώθηκε από τη «Νομική Βιβλιοθήκη» (Σεπτέμβριος 2013), 4. Mastering Negotiations που διοργανώθηκε από τη «Νομική Βιβλιοθήκη» (Απρίλιος 2012), 5. Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους – επίπεδο 2  που διοργανώθηκε από τη «Νομική Βιβλιοθήκη» (Νοέμβριος 2011), 6. Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους – επίπεδο 1 που διοργανώθηκε από τη «Νομική Βιβλιοθήκη» (Οκτώβριος 2011), 7. Midiation in civil and commercial disputes που διοργανώθηκε από το «JAMS INTERNATIONAL ADR CENTER, BAR ASSOSIATION PIRAEUS» (Μάιος 2010).

Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας.