ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
φ54554γ5

Τα γραφεία μας διαθέτοντας εξειδικευμένους συνεργάτες με πολυετή εμπειρία είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παράσχουν, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα που αφορούν το διοικητικό δίκαιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο γραφείο μας:

  • Αιτήσεις ακυρώσεως
  • Αιτήσεις αναστολής διοικητικών πράξεων,
  • Προσφυγές ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά πράξεων επιβολής προστίμων, απόρριψης από δημόσιους διαγωνισμούς, αφαιρέσεις διπλωμάτων οδήγησης ή φορολογικών παραβάσεων,
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά των δημοσίων αρχών.
  • Ζητήματα προσωπικών δεδομένων και προσβολής συνταγματικών δικαιωμάτων.