ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
φ54554γ5

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο επιτάσσει την εξοικονόμηση τόσο του καθημερινού πολύτιμου χρόνου μας όσο και την ελαχιστοποίηση του κόστους της εκάστοτε παροχής υπηρεσίας. Στα σύγχρονα αυτά δεδομένα δε θα μπορούσε να απέχει και η παροχή νομικών υπηρεσιών.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία τα γραφεία μας εγγυώνται μια άρτια, σύγχρονη και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών δια μέσω της υπηρεσίας «αξιολόγηση με ραντεβού». Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης και ορθής εκτίμησης της νομικής σας υπόθεσης στο πρώτο κιόλας ραντεβού, αφού από εξειδικευμένο συνεργάτη των γραφείων μας η υπόθεσή σας θα έχει ήδη αξιολογηθεί. Αυτό επιτυγχάνεται με την ορθή, συγκεκριμένη και αληθή συμπλήρωση του σχετικού με την υπόθεσή σας ερωτηματολογίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο δικηγόρο να μελετήσει και να αξιολογήσει την υπόθεσή σας σε προγενέστερο χρόνο του ραντεβού. Το ραντεβού προσδιορίζεται μέσα στις επόμενες εργάσιμες μέρες από τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα της αρτιότερης και άμεσης πληροφόρησής σας όσον αφορά την αιτία, την στρατηγική, το σχεδιασμό, και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υποθέσεώς σας.