ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ON-LINE)
φ54554γ5

Πως λειτουργεί η Online Αξιολόγηση

Τα γραφεία μας παρέχουν μια καινοτόμα υπηρεσία στο χώρο των σύγχρονων νομικών υπηρεσιών, η οποία διαμορφώνεται με την αξιολόγηση της υπόθεσής σας. Με τον όρο αξιολόγηση εννοούμε την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη απάντηση-λύση των νομικών υποθέσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει το πλεονέκτημα της μη δια ζώσης συναντήσεως (ραντεβού στα γραφεία μας) μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, εξοικονομώντας σας έτσι χρόνο και χρήμα αφού αφ’ ενός αποφεύγετε τις χρονοβόρες μετακινήσεις (από την έδρα σας έως τα γραφεία μας και αντιστρόφως) πράγμα το οποίο θα σήμαινε αποχή από την εργασία σας, την οικογένειά σας, τις εν γένει καθημερινές σας υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου πολύτιμα χρήματα που άσκοπα θα δαπανηθούν σε μετακινήσεις.

Η αξιολόγηση εξ αποστάσεως (online) είναι η διαδικασία η οποία έχει το πλεονέκτημα της μη δια ζώσης συναντήσεως (ραντεβού στα γραφεία μας) μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, εξοικονομώντας σας έτσι χρόνο και χρήμα, αφ’ ενός αποφεύγοντας τις χρονοβόρες μετακινήσεις (από την έδρα σας έως τα γραφεία μας και αντιστρόφως) πράγμα το οποίο θα σήμαινε αποχή από την εργασία σας, την οικογένειά σας, τις εν γένει καθημερινές σας υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου χρήματα που άσκοπα θα δαπανηθούν στις μετακινήσεις αυτές. Με την διαδικασία αυτή καλείστε να συμπληρώσετε το σχετικό με την υπόθεσή σας ερωτηματολόγιο το οποίο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αποκλειστικά εξειδικευμένοι συνεργάτες των γραφείων μας θα παραλάβουν, θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν , δίνοντάς σας τη δυνατότητα μίας επιστημονικά καταρτισμένης και τεκμηριωμένης απάντησης – λύσης της νομικής σας υπόθεσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ορθή, συγκεκριμένη και αληθή συμπλήρωση των στοιχείων του ερωτηματολογίου.

Οι σχετικές εκθέσεις – απαντήσεις – αξιολογήσεις των υποθέσεών σας, αποστέλλονται εγγράφως με τους εξής τρεις εναλλακτικούς τρόπους: δια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλεομοιοτυπικής αποστολής (fax) και υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier).